Belangrijk bericht wedstrijdsectie en jeugd van Consul District Midden KNWU - Extra aandacht voor 2015

PILOT DIGITALE KALENDERKAART JEUGD

Met ingang van 2015 wordt voor de jeugd een pilot gestart om het aantal deelnames van de jeugd aan wedstrijden te monitoren. Om te voorkomen dat jonge renners te veel wedstrijden in één jaar rijden, wordt digitaal bijgehouden hoeveel wedstrijden een jeugdrenner rijdt.

Bij overschrijding van het maximaal aantal wedstrijd wordt de jeugdrenner/renster op de hoogte gesteld van het overschrijden en wordt een rust blok van twee weken geadviseerd, waarin hij/zij niet aan wedstrijd zou moeten deelnemen. 2015 wordt gezien als pilotjaar, welke gebruikt wordt om de methode van bijhouden te ontwikkelen. Dit verloopt via mijn KNWU. Dit betekent dat gedurende het jaar wordt gekeken op welke wijze ook wedstrijden die op dit moment nog niet in mijn KNWU staan mee kunnen worden geteld. Als Sporter, Trainer of Begeleider hoeven er geen acties ondernomen te worden voor dit systeem.

LICENTIE 2015

Met ingang van 1 januari 2014 was het niet meer mogelijk om met de licentie van 2013 aan KNWU wedstrijden deel te nemen. Dit zal in 2015 en volgend worden gecontinueerd. Dit impliceert dat vanaf 1 januari 2015 de licentie 2014 niet meer geldig is en men in het bezit dient te zijn van een licentie 2015 om aan wedstrijden en wedstrijdactiviteiten deel te kunnen nemen. Licenties worden vanaf 1 januari 2015 streng gecontroleerd. Zie verder Titel I, artikel N 1.1.008.01.

VERANTWOORDING LICENTIEHOUDERS BIJ ANTIDOPINGCONTROLE

Er wordt nogmaals gewezen dat iedere licentiehouders persoonlijk verantwoordelijk is voor het feit dat hij/zij zich voor de antidopingcontrole dient te melden. Het missen van een verplichte controle heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de licentiehouder!

Er wordt daarom nogmaals geattendeerd op het feit dat een ieder, ongeacht of men is gefinisht of niet, voor een antidoping controle kan worden geselecteerd. Het is daarom dus zaak om zich altijd en onmiddellijk na afloop van de wedstrijd te overtuigen of er: a. controle zal plaats vinden; b. men op de lijst van te controleren personen voor komt. Een dergelijk lijst waarop de ter controle te verschijnen namen worden vermeld wordt opgehangen ter hoogte van de aankomst en bij de lokaliteit waar de antidopingcontrole plaats zal vinden. Men is verplicht zich aldaar dan binnen 30 minuten te melden ! Met name bij nationale wedstrijden (ook in het buitenland) wordt men niet persoonlijk op de hoogte gesteld van het feit dat men ter controle dient te verschijnen !
Antidopingcontroles kunnen (onaangekondigd) plaats vinden in alle disciplines, bij alle categorieën en in alle soorten wedstrijden (dus ook in het criterium) bij iedere aangesloten federatie. Zie verder ook: http://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/urinecontrole/oproepvoordopingcontrole

CHIP/TRANSPONDER

Zoals bekend is het verplichte gebruik van de persoonlijke chip/transponder sinds 1 januari 2011 verplicht bij alle categorie I & II wedstrijden. De bijzonderheden hieromtrent zijn terug te vinden op www.knwu.nl en in de reglementen t.w. Titel I (Algemene organisatie van de wielersport) en met name in de artikelen N.1.2.102.02 t/m N.1.2.102.08.

Enkele bijzonderheden hieromtrent worden hierna nogmaals weergegeven:

• De persoonlijk verplichte Chip/Transponder kan als eigendom worden aangeschaft tegen een jaarlijks door het hoofdbestuur te bepalen tarief via mijnknwu.nl. Hier is een automatische link aan te klikken voor de aanschaf/huur van een ProChip bij MyLaps.

• De plaatsing van de chip/transponder dient (m.u.v. veldrit wedstrijden) te geschieden op de voorvork en wel zo dicht mogelijk bij de as van het voorwiel. De plaatsing is eigen verantwoording en bij foutief of niet plaatsen kunnen er betreffende de uitslag en/of registratie geen rechten aan worden ontleend of bij constatering vooraf zal een startverbod worden opgelegd.

• Bij veldritwedstrijden dient de chip/transponder gedragen te worden om de enkel middels het bijgeleverde bandje.

• De meting zal worden gedaan door een door de KNWU aangestelde functionaris

• Indien de organisatie zelf de chipverwerking kan voorzien dan dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de wedstrijd de jurycoördinator Joop Reinders (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) te worden geïnformeerd.

• De aankomstrechter blijft de uiteindelijk verantwoordelijke betreffende de klassementen en uitslagen. Naast de verwerking middels chip/transponder zal tevens voor de belangrijkste klasseringen (1e 10 of 30 afhankelijk van het soort wedstrijd) een visuele respectievelijk videofinish opname zijn welke bepalend is waar het om twijfel gaat. Uitsluitend in nationale wedstrijden blijft tegen deze laatste vorm van uitslag verwerking protest mogelijk volgens de geldende voorwaarden (binnen 30 minuten na bekendmaking van de officieuze uitslag).

• Complete uitslagen zullen z.s.m. via de website van de KNWU.

• De chip/transponder is strikt persoonlijk. Overdraagbaarheid van de chip/transponder is uitsluitend mogelijk indien dit wordt geregistreerd. Iedere vorm van fraude in het misbruik kan een hoge straf betekenen voor alle betrokken partijen.

• Het niet of foutief plaatsen van de verplichte chip/transponder resulteert bij constatering door of namens de jury voor aanvang van de wedstrijd mogelijk in een startverbod en bij constatering tijdens of na de wedstrijd mogelijkerwijs diskwalificatie respectievelijk verwijdering uit de uitslag. Zie voor bijzonderheden verder ook artikel 1.2.102.06.

VERPLICHTE AFSCHRIJVING BIJ INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN

Per 2012 is bij individuele wedstrijden waarvoor op individuele basis is ingeschreven, de verplichting om zich af te melden, ingeval men niet kan deelnemen, wederom ingevoerd. Dit zal ook in 2015 worden gecontinueerd. Bij niet nakoming, of ingeval een ongeldige reden, volgt een boete van € 30,00 per overtreding conform artikel N 1.2.054.10.

Onverwijld blijft van kracht dat de organisator de enige is die inzicht heeft in de onrechtmatige afmeldingen respectievelijk niet afmelden (tot 72 uur na de wedstrijd mogelijk). De organisator dient via de consul waaronder de wedstrijd valt een voorstel te doen tot strafoplegging. Uitvoering geschiedt door het uniebureau. Wellicht ten overvloede kan nog worden vermeld dat, gelet op artikel N.12.11.012, protest of beroep tegen een dergelijke sanctie/strafmaat niet mogelijk is.

Lid worden van AXA?

lid worden

Lid worden kan vanaf 7 jaar! Ben je geïnteresseerd in wielrennen of mountainbiken en je wilt dat graag in groepsverband doen? Dan ben je bij AXA Valleirenners op de juiste plaats. Kom gerust een paar keer kijken of gratis meedoen om het te proberen.

lees meer

Vergunning heuvelrug

vergunning heuvelrug

Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug hebben vanaf feburauri 2015 een vergunning nodig om er te kunnen fietsen. Het vignet kost 7,50 en is te koop bij winkels en horeca in de omgeving. Met de inkomsten wordt het onderhoud en de aanleg van fietsroutes betaald.

lees meer